E-MAIL*
UVEĎTE HESLO*
ZOPAKUJTE HESLO
DRUH PRÁCE*
POČET STRAN*
TERMÍN REALIZACE*
I HODINA*
PREFEROVANÝ REDAKTOR
A CO DÁLE ?
Zásada ochrany osobních údajů

1. Všeobecné informace.

 1. Servis www.redaktor-online.cz je provozován firmou ProMedia Wojciech Kowalski, NIP 222 047 88 97, REGON 276808283 se sídlem ul. Ofiar Września 20b, 41-400 Mysłowice, Polsko.
 2. Servis realizuje funkci získávání informací o uživatelích a jejich chování následujícím způsobem:
  • Dobrovolným zadáním informací ve formulářích.
  • Zápisem souborů cookies v koncových zařízeních.


2. Informace ve formulářích.

 1. Servis shromažďuje informace poskytnuté uživatelem dobrovolně.
 2. Servis může také zaznamenat informace o parametrech připojení (časová značka, adresa IP)
 3. Údaje ve formuláři nejsou bez souhlasu uživatele zpřístupněny třetím stranám.
 4. Údaje uvedené ve formuláři mohou představovat soubor potenciálních zákazníků, zaregistrovaný Provozovatelem Služby v rejstříku vedeném Generálním inspektorem pro ochranu osobních údajů.
 5. Údaje uvedené ve formuláři jsou zpracovány za účelem vyplývajícím z funkce konkrétního formuláře, např. za účelem zadání nové zakázky nebo obchodního kontaktu.


3. Informace o souborech cookies.

 1. Stránky používají soubory cookies.
 2. Soubory cookies jsou počítačová data,  zejména textové soubory, které jsou uloženy v koncovém zařízení Uživatele Služby a jsou určené k používání internetových stránek Služby. Cookies obvykle obsahují název internetové stránky, ze které pochází, dobu jejich uchovávání na koncovém zařízení a unikátní číslo.
 3. Subjekt, který zapisuje soubory cookies na koncovém zařízení Uživatele Služby, a který k nim získá přístup je provozovatel Služby.
 4. Soubory cookies se používají pro následující účely:
  • vytváření statistik, které pomáhají pochopit, jak Uživatelé Servisu používají internetové stránky, což umožňuje vylepšení jejich struktury a obsahu;
  • udržení relace Uživatele Servisu (po přihlášení), díky čemu nemusí Uživatel znovu zadávat přihlašovací jméno a heslo na každé internetové stránce Servisu;
 5. V rámci Servisu se používají dva hlavní typy souborů cookies: „relační” (session cookies) a „trvalé” (persistent cookies). „Relační” cookies jsou dočasné soubory, které jsou uložené v koncovém zařízení Uživatele do doby odhlášení, opuštění internetové stránky nebo vypnutí počítačového programu (webového prohlížeče). „Trvalé” soubory cookies jsou uložené na koncovém zařízení Uživatele na dobu stanovenou v parametrech souborů cookies nebo do doby jejich odstranění Uživatelem.
 6. Počítačový program k prohlížení internetových stránek (webový prohlížeč) většinou standardně dovoluje uložení souborů cookies na koncovém zařízení Uživatele. Uživatelé Servisu mohou v tomto ohledu změnit svá nastavení. Webový prohlížeč umožňuje odstranit soubory cookies. Soubory cookies je také možné automaticky blokovat. Podrobné informace naleznete v nápovědě nebo v dokumentaci webového prohlížeče.
 7. Omezení používání souborů cookies mohou ovlivnit některé funkce dostupné na internetových stránkách Služby.


4. Poskytování údajů.

 1. Údaje jsou poskytovány externím subjektům pouze v rámci zákonem povolených mezí.
 2. Identifikační údaje fyzické osoby jsou zpřístupněny výlučně se souhlasem dané osoby.
 3. Provozovatel může být povinen poskytnout informace shromážděné Servisem oprávněným orgánům na základě oprávněných žádostí v rozsahu vyplývajícím z žádosti.

 11 realizovaných zakázek
10 to je průměrná úroveň spokojenosti zákazníka
10 celkový počet registrovaných redaktorů
0 celkový počet redaktorů online
0 počet zákazníků online

Vzorek práce*
Titulní strana
Obsah
Bibliografie
Seznam Tabulek
Seznam Obrázků
Seznam Příloh
Formátování
Několikanásobné opravy

* vzorky jsou provedeny na žádost zákazníka pouze k zakázkám na více než 20 stran a termínu vyhotovení delším než 7 dní