Menu
Chcete napsat dobrou práci?
Jste na správném místě!

Zásada zachování důvěrnosti

Zásada zachování důvěrnosti představuje několik základních pravidel pro používání naší platformy. Chcete-li zadat jakoukoli zakázku, přečtěte si její obsah a přijměte v ní obsažená pravidla, včetně:

  1. Své osobní nebo kontaktní údaje nemůžete přímo poskytovat Redaktorům. To platí jak pro obsah zadávaný ve specifikacích objednávky (s výjimkou sekce kontaktních údajů v registračním formuláři, které nejsou nikde poskytovány), rozhovory na chatu nebo informace obsažené v zaslaných souborech s pokyny. Náš systém skenuje každý obsah, pokud jde o snahu odeslání takových údajů. Sdílení osobních údajů je redaktorovi povoleno pouze za účelem uzavření dohody o převodu vlastnických autorských práv k vytvořenému vypracování pro daného zákazníka.
  2. Nemůžete požádat Redaktory, kteří mají zájem o realizaci Vaší zakázky o poskytnutí svých kontaktních nebo osobních údajů, pokud to neslouží k uzavření smlouvy o převodu vlastnických autorských práv s redaktorem.
  3. Nemůžete poskytnout přihlašovací údaje do našeho portálu nebo do jakéhokoli jiného portálu nebo internetových stránek.
  4. Nemůžete poskytovat ani požádat Redaktory o platební údaje. Platby jsou prováděny prostřednictvím naší internetové stránky. Nabízíme celou řadu způsobů platby. Zaručujeme správný průběh uskutečnění zakázky. Také zaručujeme vrácení zaplacených peněz v případě, že Redaktor služby řádně nevykoná.

Pouze v případě dodržování pravidel politiky zachování důvěrnosti můžeme zaručit správný průběh celého procesu realizace zakázky, ochranu údajů nebo vrácení peněz. Platforma je navržena tak, aby bylo jejím prostřednictvím možné plně objednat, zaslat pokyny, zaplatit, vyzvednout objednaný materiál a průběžně domlouvat detaily spolupráce s redaktorem. Navzdory takto široké škále funkcí náš systém stále zaručuje plnou anonymitu a bezpečnost - jak Vám, tak Redaktorům, kteří realizují zakázky. To byl hlavní záměr při vytváření našeho portálu. V souladu s touto myšlenkou jsou uživatelé, kteří používají naši platformu povinni dodržovat výše uvedená pravidla.