E-MAIL*
UVEĎTE HESLO*
ZOPAKUJTE HESLO
DRUH PRÁCE*
POČET STRAN*
TERMÍN REALIZACE*
I HODINA*
PREFEROVANÝ REDAKTOR
A CO DÁLE ?
Záruky
Uvědomujeme si, že na internetu je snadné najít mnoho společností, které nabízejí podobné služby, je však těžké najít společnost, která spolehlivě a čestně zrealizuje svěřené zakázky. Abychom vyhověli našim zákazníkům, nabízíme řadu záruk, které zajišťují správný průběh transakcí.
Záruka Kvality - transparentní systém hodnocení redaktorů a názory zákazníků zaručují, že Vámi vybraný redaktor zrealizuje zakázku na příslušné odborné úrovni. Máme také přísnou politiku při náboru nových redaktorů. Pro přijetí je nutné splňovat vysoké požadavky na kvalitu, které náš servis vyžaduje. Všichni naši redaktoři mají alespoň magisterský titul a rozsáhlé zkušenosti v oboru. Máte přístup ke všem potřebným informacím ohledně redaktorů – stačí si projít jejich profily v sekci „Naši redaktoři” na hlavní stránce.
Záruka Vrácení Peněz - když za službu zaplatíte, nemusíte se obávat, zda jste správně vynaložili své peníze. Máte možnost sami platbu redaktorovi uvolnit. Pokud nebudete spokojení, a Vaše reklamace bude oprávněná, zaručujeme Vám poměrné vrácení zaplacené částky. Jinak řečeno – přestože máte bezprostřední kontakt s redaktorem, tak nakonec rozhoduje redakce služby, zda byla daná zakázka řádně provedena, a zda bude odměna redaktorovi zaplacena. Dokud zákazník neuvolní poslední platbu redaktorovi – jsou Vaše peníze v bezpečí a mohou být vráceny.
Záruka Autenticity - služba je realizována od základů pro individuální zakázku - v souladu se všemi pokyny zákazníka. Neopakujeme ani nekopírujeme již napsané práce. V okamžiku odeslání zakázky se zříkáme vlastnických autorských práv na připravené materiály ve prospěch zákazníka. To znamená, že naše Služba již není oprávněna využívat dříve napsané práce za účelem zisku.
Záruka Ochrany Údajů - veškeré informace získané od našich zákazníků jsou zcela důvěrné, žádné osobní údaje nejsou sdělovány mimo společnost nebo jinak využívané. Kromě toho od zákazníků požadujeme jen základní údaje, jako je jméno nebo email. Veškerá korespondence a všechny zaslané materiály zůstanou ve Vašem vlastnictví, nepoužíváme je žádným jiným způsobem než za účelem realizace Vaší zakázky.
Záruka Realizace Služby - zaručujeme, že Zákazník práci obdrží v termínu a podle požadavků. Abychom minimalizovali Vaše riziko, náš systém nabízí mimo jiné: možnost připravení bezplatné ukázky, splátkový režim za každou část, možnost podepsání smlouvy - za tímto účelem kontaktujte redakci servisu pomocí sekce „Kontakt s redakcí” v panelu zákazníka.
Záruka Dochvilnosti - naši redaktoři vždy usilují o doručení objednaných prací v termínu dohodnutém se Zákazníkem. Redaktor nepřijme zakázku, pokud nebude schopen dodržet termín jejího dodání. Pokud by však došlo k nějakým okolnostem zpoždění, které nedokážeme ovlivnit, budeme Vás o tom informovat a umožníme Vám využití speciální slevy nebo bezplatných stránek při realizaci další zakázky.