Co dále?

Vyplňte formulář - uveďte všechny pokyny týkající se zakázky, jako např. počet stran, termín vyhotovení atd. V této fázi nic neplatíte.

Počkejte na nabídky redaktorů - zvolte redaktora, který nejvíce odpovídá Vašim potřebám. Zvažte nabízenou cenu a jeho zkušenosti. Můžete si také promluvit s potenciálním autorem na chatu. Stále Vás to ještě nic nestojí.

Vyberte redaktora a uskutečněte první platbu – v této chvíli začíná redaktor pracovat na zakázce.

Převezměte svou práci – seznamte se s materiálem. Pokud bude vše v pořádku - zaplaťte redaktorovi a proveďte další platbu nebo oceňte kvalitu služby.

Více informací v sekci: "Jak to funguje"